FDMTL

NEW ARRIVAL : FDMTL

NEW ARRIVAL : FDMTL

ขอแนะนำให้รู้จักกับแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นจากกรุงโตเกียว "FDMTL (FUNDAMENTAL AGREEMENT LUXURY)" ก่อตั้งในปี 2005 เป็นแบรนด์ ... more